Rytm biegu

czyli o tym czego nie ma w książkach

Niemożliwe staje się możliwe,
możliwe staje się łatwe,
a łatwe staje się eleganckie.

M. Feldenkrais

 
 

Rytm

Rytm jako synonim kadencji lub częstotliwości obrazowany jest poprzez konkretne wartości. Te wartości przedstawia się w postaci ilości kroków wykonanych w ciągu minuty, rzadziej w ciągu sekundy. Kontrola takiego rytmu podczas biegu nie nastręcza obecnie problemów. Praktycznie na bieżąco można monitorować jego odczyty, a nawet korzystać z funkcji dźwiękowej, wbudowanego w zegarek metronomu wymuszającego bieg z określoną kadencją. Problemy zaczynają się dopiero, gdy mamy wyniki i na ich podstawie próbujemy wyciągnąć wnioski.

 

Czytaj więcej

 

ıı .25x.5x1x2x4x